Информации за проектот

  • Категорија Станбен комплекс
  • Во градба ДА
  • Инвеститор Blueinvest
  • Датум
  • Блок А1 Вселување Јули, 2024
  • Контакт

Локација